Ny eierstruktur

bJORVIKA 2

 

Solideq AS med stort investeringsfond i ryggen

Denne uken har Ställning Holding AB kjøpt 100% av aksjene i Solideq AS. Den største aksjeposten i Ställning Holding AB eies av investeringsselskapet Pamica.

Tidligere aksjonærer i Solideq AS har gått inn på eiersiden i Ställning Holding AB, som nå blir «paraplyen» over Solideq AS i Norge, Solideq Stilladser AS i Danmark og Karlskoga Ställning AB i Sverige. 
Solideq AS har hatt en kraftig vekst de siste årene og vi ser at vi kan oppnå gode synergier ved å gå inn i denne gruppen. Et godt samarbeid i Skandinavia på innkjøp og logistikk vil gi våre kunder bedre og raskere oppfølgning i et presset marked. 

Et stort investeringsfond i ryggen gir oss mulighet til å jobbe videre med produktutvikling og innovasjon i vår bransje. Selskapene vil bli styrket på teknisk side som gir våre kunder tilgang til godt erfarne ingeniører som kan bistå med tunge tekniske beregninger og annen assistanse. 

Solideq AS drives videre med sammen ledelse og personell som tidligere. 
Om du har spørsmål vedrørende dette så ta gjerne kontakt med daglig leder Ivar Strand på telefon 9052 8493.

Elverum 5. september 2019

Ivar Strand