Teknisk support

Vår tekniske avdeling skal være en støttefunksjon for deg som kunde.

Vi kan bistå med følgende støttefunksjoner:

  • Utarbeidelse og estimering av stillas og stillasmengder.
  • Rådgivning ifm bygging og sikring av stillas og tildekking.
  • Prosjektering, tegning og beregning av stillas- og tildekkingskonstruksjoner
  • Veiledning ifm styrke og krav til forskrifter og standarder
  • Inspeksjon, oppfølging og veiledning på byggeplass
  • Utarbeide tekniske løsninger som forenkler gjennomføring av prosjektene.