Stillas 2 til 9 meter

Art.nr stillaskurs

Trenger du eller dine ansatte kompetansebevis i stillas fra 2 til 9 meter? 

Ved arbeid i høyden hvor det er risiko for å falle ned, skal det alltids settes i gang vernetiltak. Alle som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av rullestillas og av systemstillas (2-9 meter), må ha gjennomgått dokumentert sikkerhetsopplæring. Kurset foregår som blandet undervisning. Første delen av kurset tas som spill utviklet av FIDL etter gjeldende lover, forskrifter og standarder. Den praktiske delen tas fysisk hos en bedrift. 

Kr 3 990,- eks. mva

(4 988,- inkl. mva)