Kvalitet og kompetanse

Solideq sin oppgave er å sørge for at stillasmontører og andre faggrupper som jobber i våre stillaser skal ha en sikker arbeidsplass. Kvalitet og kompetanse er svært viktig for oss.

Vi er til enhver tid oppdatert på gjeldende regelverk innen stillas som konstruksjon og fag. Dette viderefører vi til våre produsenter som alle er ISO sertifisert.

Solideq er Achillesgodkjent. Achilles er et felles leverandørregister for offshore næring. De høye kravene som stilles til oss som leverandør til offshore næringen videreføres til alle våre kunder.