Hvem må ha stillaskurs?

Det er knyttet risiko til arbeid i høyden og derfor har vi strenge regler i forhold til dette i Norge

Hvem må ha stillaskurs?
I Norge har vi et strengt regelverk i forhold til arbeid i høyden. Det er Arbeidstilsynet som regulerer dette lovverket og reglene kommer fram i Forskrift om utførelse av arbeid - kapittel 17 - Arbeid i høyden.

Privatpersoner som skal bruke stillaset selv trenger ikke stillaskurs. Våre monteringsanvisninger er detaljert med bilder og steg-for-steg forklaring. Det er viktig at monteringsanvisningen blir nøye fulgt. Er det noe man er usikker på så ta kontakt med oss så skal vi hjelpe deg.

For de som utfører arbeid/næring i stillas eller monterer stillas er det strenge regler i forhold til opplæring.

For å montere stillas må du ha følgende kurs, alt etter hvor høyt du skal bygge:
2m. til 5 m. høyde på stillaset - må kunne dokumentere kurs på minimum 7,5 timer teori og 7,5 timer praktisk øvelse - §17-2

5 m. til 9 m. høyde på stillaset - må kunne dokumentere kurs på minimum 15 timer teori og 15 timer praktisk øvelse - §17-3

9 m. eller høyere stillas - må kunne dokumentere kurs på minimum 36 timer teori, 72 timer praktisk øvelse og 6 måneder anvendelse av stillas - §17-4

For brukere av stillas:
Det er ikke nok at de som monterer stillasen har kurs. De som skal arbeide i stillasen som for eksempel malere, tømrere og taktekkere må også ha kurs. Dette kalles et brukerkurs.

Ta gjerne kontakt med oss på tlf. 624 00 111 så kan vi anbefale kurs.