Åpenhetsloven

Solideq AS er forpliktet til å overholde Åpenhetsloven, som trådte i kraft i Norge den 1. juli 2022. Åpenhetsloven pålegger selskaper en plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger for å avdekke, forhindre og redusere negativ påvirkning på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i sine verdikjeder. Nedenfor følger en redegjørelse for Solideq AS i henhold til Åpenhetsloven for året 2022.

Innledning

Solideq AS er en leverandør av sikkerhetsutstyr og løsninger for bygge- og anleggsbransjen, vårt hovedprodukttilbud er innenfor stillasprodukter, men vi tilbyr også et bredt spekter av andre produkter innen fallsikring m.m. Selskapet erkjenner sitt ansvar for å sikre at virksomheten og dens leverandørkjede opererer i tråd med internasjonale standarder for menneskerettigheter og arbeidsforhold. Vi øker gradvis arbeidet på dette området med mål om å bli bedre.
Organisering av selskapet
Selskapet hadde 18 ansatte i 2022, med arbeidsplass enten i bedriftens lokaler i Bergen, Oslo eller Elverum. Virksomheten består av salg, lager och teknisk support till våre kunders prosjekter.
Daglig leder är Pål Stunner.

Aktsomhetsvurderinger

Kartlegging og risikovurdering

I 2022 begynte Solideq AS å implementere en kartlegging av sin leverandørkjede for å identifisere områder med høy risiko for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette inkluderte både direkte leverandører og via direkte leverandører også underleverandører i land med kjent høy risiko for slike brudd. 
De største risikoene som er identifisert er leverandører utenfor Europa EU, f.eks. i Asia. Det holdes løpende dialoger med disse leverandørene og besøkes med jevne mellomrom for dialog og oppfølgning, det er også et viktig punkt å følge opp opprinnelsecertifikater for råvarer for å unngå konfliktmetaller.

Dialog med leverandører

Solideq AS etablerte en dialog med sine leverandører for å få innsikt i deres praksis og for å kommunisere selskapets forventninger knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold. Dette inkluderte krav om overholdelse av selskapets etiske retningslinjer, som er basert på internasjonale standarder som FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.

Tiltak for å håndtere risiko

Implementering av retningslinjer
Solideq AS har implementert etiske retningslinjer og krav til leverandørene som en del av kontraktene. Disse retningslinjene dekker blant annet arbeidstakerrettigheter, barnearbeid, tvangsarbeid og sikkerhetsforhold på arbeidsplassen.

Kontrollmekanismer

I løpet av 2022 er det begynt et arbeid med å innføre mekanismer for å gå steg for steg mot regelmessig kontroll og revisjon av leverandørene. Dette inkluderer både interne og eksterne revisjoner for å sikre at leverandørene etterlever de etiske retningslinjene. Selskapet har også startet arbeidet med å sertifisere sig i henhold till ISO9001 og 14001, noe som ytterligere vil føre til forbedrede kontrollmekanismer på sikt.
Resultater og oppfølgning
Funksjonelle forbedringer
I løpet av 2022 førte Solideq AS aktsomhetsvurderinger til identifisering av flere forbedringsområder blant leverandørene. Noen leverandører ble bedt om å forbedre sine arbeidsforhold, særlig med tanke på sikkerhet og arbeidstid. 

Transparens og rapportering

Åpen kommunikasjon

Solideq AS er opptatt av å være transparente i sine tiltak og resultater knyttet til Åpenhetsloven. For spørsmål i området kan du kontakte:
Pål Hetland Stunner, daglig leder: pal.stunner@solideq.com +47 454 76 495
Martina Linder, head of Supply chain: martina.linder@solideq.com + 46 703 760 110

Løpende forbedringer

Selskapet erkjenner at dette arbeidet er kontinuerlig, og har forpliktet seg til jevnlig oppfølging og forbedring av sine aktsomhetsvurderinger og tiltak for å sikre overholdelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele sin verdikjede, selskapet har også startet arbeidet med å implementere forbedringssystemet Better internt.

Konklusion

I henhold til Åpenhetsloven for 2022 har Solideq AS vist sitt engasjement for å sikre at deres virksomhet og leverandørkjede opererer i samsvar med internasjonale standarder for menneskerettigheter og arbeidsforhold. Selskapet har også startet arbeidet for at bygge en grunnmur for aktsomhetsvurderinger og har tatt konkrete steg for å håndtere og redusere risikoene forbundet med deres operasjoner og leverandørkjede. 
Denne redegjørelsen viser at Solideq AS tar sitt ansvar på alvor og selv om mye gjenstår, har arbeidet startet med største alvor for at kontinuerlig forbedre sitt arbeid med menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Kontaktpersoner

Pål Hetland Stunner - pal.stunner@solideq.no

Martina Linder  - martina.linder@solideq.com