Angrerettskjema

Angreskjema ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester.
Fyll ut og returner dette skjemaet bare dersom du ønsker å gå fra avtalen.